24 November 2022

Vacancy: Marine Pilot ( Píolóta Muirí ) – Applications now closed

 • Applications are invited from marine professionals to fill the post of Marine Pilot.
 • Applicants should possess a valid STCW (regulation II/2) Certificate of Competency (Deck) on vessels of 500gt or more and be sailing in the position of Mate / Master, or possess an STCW (regulation II/1) OOW Unlimited Certificate and have recent experience in handling marine craft in a port environment.
 • The successful applicant must permanently reside within close proximity of the Pilot Station at Dunmore East, Co. Waterford.

 

 • Tá iarratais á lorg ó ghairmithe muirí don phost mar Phíolóta Muirí.
 • Ba cheart Deimhniú Inniúlachta (Oifigeach Léibhinn) bailí faoi STCW (rialachán II/2) a bheith ag iarratasóirí ar shoithí 500gt nó níos mó agus ba cheart dóibh a bheith ag seoltóireacht mar Mháta / Mháistir, nó ba cheart Deimhniú gan Teorainn STCW (rialachán II/1) mar Oifigeach Faire a bheith acu mar aon le taithí le déanaí ar árthaí muirí a láimhsiú i gcalafort.
 • Ní mór don iarratasóir a n‑éireoidh leis a bheith ina chónaí go buan an-ghar don Stáisiún Píolótaíochta i nDún Mór, Co. Phort Láirge.
 • Applicants must have a legal entitlement to work in Ireland and a proficiency in speaking, comprehending, reading and writing the English language.
 • The Port of Waterford reserves the right to shortlist candidates and / or form a panel for future vacancies.
 • To arrange an informal chat about the position, or to request further information, please email dd@portofwaterford.com
 • Applications should be accompanied with an up-to-date Curriculum Vitae, copies of Certificates of Competency and Discharge Book, and current employer’s notice period.
  Applications should be marked “Pilot application” and addressed to:

 

Port of Waterford Harbour Master,

3rd Floor, Marine Point, Belview Port, Waterford,

Eircode: X91 W0XW

or e-mail: dd@portofwaterford.com

 

Closing date for receipt of completed applications is 5.00 p.m. on Friday 30th December 2022

 

Máistir Cuain Phort Phort Láirge,

An 3ú hurlár, Pointe na Mara, Calafort Belview, Port Láirge,

Éirchód: X91 W0XW

nó seol ríomhphost chuig: dd@portofwaterford.com

 

Ní mór iarratais chomhlánaithe a fháil faoi  5.00 p.m. Dé hAoine an 30 Nollaig 2022

 

Full notice below.

Fogra go hiomlán thios.